Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Každú nepárnu sobotu!
Tešíme sa na vás!,

Každú nepárnu sobotu!
Tešíme sa na vás!,

20. 11. 2016

 Tešíme sa na všetky deti, ktoré prídu :) na stretku sa budeme hrať ale aj tvoriť  

viac →

14. 11. 2016

Fotogaléria: Skutky milosrdenstva

 12.11.2016, KD Liptovský Mikuláš

viac →

Čo je eRko? video o eRku →

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach.

Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera...

viac →