Ročná téma:

"S láskou zmeňme aspoň kúsok
zeme…"

Ešte žiaľ nemáme naplánované stretká.

Animátori

Ondrej Mráz

Mária Brisudová

Laci Hollý

Simonka Orviská

Timka Gonšenicová

Viki Turanová

Betka Brisudová

Veronika Labašková

Maxim Unzeitig

Veronika Mlynčeková

Betka Mlynčeková

Kaja Labašková

Lejka Orviská

Hlavný vedúci.
Jeho úlohou je viesť ostatných animátorov a tvoriť z nich tím.
Je zodpovedný za eRko v Liptovskom Mikuláši.
..vnáša do všetkých stretnutí kúsok duchovna. 
 

Stará sa o to, aby bolo všetko v poriadku, aby všetko fungovalo a malo svoje miesto. Pravá ruka hlavného vedúceho. :)

 

Inovátor. Stará sa o to, aby sme nezaspali na vavrínoch. Angažuje sa v mediálnej sfére eRka.

 Naša garantka správnej pedagogiky. Chrlí veľké množstvo nápadov a rôznych šialeností ;)
Členka Metodickej komisie eRka.

Naša pisárka. ;)
Okrem svojej kreativity nám všetkým dodáva pokoj a rozvahu.

Nebojácne, priame mladé dievča. Pomáha nám nestrácať odhodlanie a horlivosť.

Keď je medzi nami, nabáda nás k radosti a pokore.
Rada berie na seba rolu upratovačky. ;)

..milá dievčina, ktorá je ochotná so všetkým pomôcť.

..milá, ochotná dievčina, ktorá má rada deti :-) 

 Momentálne naša najmladšia posila!

..je aktívna na detských svätých omšiach a venuje sa detským stretkám :-)